Lodówka została podrzucona w pobliżu kontenerów na odpady przy ul. Łokietka. Przypominamy, że odpady wielkogabarytowe mieszkańcy Inowrocławia mogą oddawać bezpłatnie w PSZOK przy ul. Bagiennej.