Dzisiaj w Młodzieżowym Domu Kultury, podczas konferencji promującej projekty Erasmus+ podsumowano udział kadry w programach edukacyjnych. Podsumowano - trwający w "Kotanie" od dwóch lat - europejski projekt "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej". Były prelekcje oraz pokazy prezentacji uczestników poszczególnych mobilności, którzy chętnie dzielili się zdobytą wiedzą, a zarazem zachęcali do realizacji projektów. Drugą część spotkania stanowiły warsztaty plastyczne.

1

- Nauczyciele, którzy wzięli udział w projekcie, to pedagodzy nieustannie odkrywający nowe sposoby, by uaktywnić swoich uczniów. Stwarzający atmosferę sprzyjającą wyzwalaniu ekspresji wśród wychowanków. Poza tym to grupa osób z potrzebą aktywności społecznej, z umiejętnością współpracy i wyrażania własnych myśli, z umiejętnością otwartego porozumiewania się i nawiązywania nowych kontaktów interpersonalnych. Wreszcie to osoby stale wzbogacające swą wiedzę merytoryczną i podnoszące swoje kwalifikacje zawodowe oraz traktujące nowatorstwo pedagogiczne i ciągłe doskonalenie jako nieodłączny atrybut pracy zawodowej - informuje Piotr Kendzierski, dyrektor Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu.

2

Realizowany projekt pozwolił nauczycielom na poszerzenie znajomości języka angielskiego, ułatwił posługiwanie się technologiami informacyjnymi, zwiększył świadomość kulturową, pogłębił kompetencje interpersonalne, pozwolił również spojrzeć z innej perspektywy na funkcjonowanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, co jest szczególnie istotne w przypadku tej placówki. Przy okazji realizacji projektu prawie cała kadra pedagogiczna została przeszkolona w zakresie projektów eTwinning. - Z sukcesami zrealizowaliśmy dwa projekty krajowe, a kolejne są w trakcie realizacji - dodaje Katarzyna Kwiatkowska, koordynator projektu w Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego. Projekt miał na celu podniesienie jakości pracy szkoły, a także wdrożenie wiedzy i rozwiązań zdobytych przez nauczycieli w trakcie wyjazdów.