"Przyznanie akredytacji można porównać do otrzymania +biletu wstępu+ do programu Erasmus" - napisała wiceminister edukacji Marzena Machałek w liście do dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.

"Program oferuje placówkom oświatowym zupełnie nowe możliwości. Po uzyskaniu akredytacji będą one mogły corocznie korzystać z palety możliwości: kursów i szkoleń metodycznych dla nauczycieli, wymiany dobrych praktyk oraz wymian uczniowskich (krótko- i długoterminowych)" - poinformowała wiceszefowa MEN.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Edukacji Narodowej, w nowej formule programu Erasmus został wprowadzony mechanizm akredytacji, który gwarantuje uproszczoną procedurę wnioskowania o środki. Instytucje posiadające Akredytację będą regularnie otrzymywały środki finansowe na działania związane z wyjazdami zagranicznymi bez konieczności corocznego udziału w konkursach wniosków.

Informuje też, że działania, które do tej pory można było realizować w odrębnych typach projektów (np. projekty współpracy szkół), będą obecnie realizowane w ramach Akcji 1. Nowością jest także to, że na etapie wniosku akredytacyjnego nie trzeba wskazywać szkoły partnerskiej. W nowej odsłonie programu Erasmus powstanie sieć szkół akredytowanych, które dzięki stałemu finansowaniu będą mogły łatwo nawiązywać i kontynuować współpracę międzynarodową. Duży nacisk zostanie położony także na wirtualną współpracę uczniów i nauczycieli, która obecnie jest realizowana m.in. w programie eTwinning.

O akredytację szkoły mogą wnioskować indywidualnie lub grupowo. Termin składania wniosków mija 29 października 2020 r.

Więcej informacji na temat Akredytacji w programie Erasmus można znaleźć na stronie: https://erasmusplus.org.pl

Program Erasmus stanowi kluczowy instrument służący budowie europejskiego obszaru edukacji, wspieraniu realizacji europejskiej współpracy strategicznej w dziedzinie kształcenia i szkolenia, zacieśnieniu współpracy w dziedzinie polityki młodzieżowej w ramach unijnej strategii na rzecz młodzieży na lata 2019–2027 oraz rozwojowi europejskiego wymiaru sportu.

Cele programu są realizowane za pomocą trzech akcji kluczowych: Mobilność edukacyjna (Akcja 1.), Współpraca organizacji i instytucji (Akcja 2.), Wsparcie rozwoju polityki i współpracy (Akcja 3.). Cele są również realizowane za pomocą działań "Jean Monnet".

Program wspiera działania wzmacniające współpracę między instytucjami i organizacjami działającymi w sektorach kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. Program Erasmus wspiera także korzystanie z różnorodnych europejskich narzędzi i platform internetowych, takich jak eTwinning, europejska platforma internetowa dla szkół School Education Gateway, Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie (EPALE) oraz Europejski Portal Młodzieżowy. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ mhr/