Jak czytamy w dokumentach przetargowych, prace obejmą m.in.: przedsięwzięcie obejmuje roboty budowlano-konserwatorskie przy wiatraku typu "koźlak" wraz budową: sanitariatów W.C., wiaty dla pieca chlebowego, małej architektury, dróg i ścieżek. Ogólny zakres robót przy wiatraku będzie obejmował prace, które pozwolą na przywrócenie pierwotnej jego formy, a mianowicie : - wzmocnienie fundamentów pod kozłem - wypoziomowanie i wzmocnienie podwalin kozła, łącznie z siodłem - wymianę zniszczonych elementów wiatraka - rekonstrukcja izbicy, dyszla, schodów zewnętrznych, skrzydeł - wymiana wału skrzydłowego - wykonanie podwaliny i podwalniczki - wzmocnienie podłóg w poziomie.

Zadanie ma zostać zrealizowane do końca września 2021 roku i będzie współfinansowane ze środków unijnych.