Śluby cywilne w innych miejscach niż Urząd Stanu Cywilnego można zawierać od 2015 roku. Jak mówi radny Patryk Kaźmierczak wiele gmin w Polsce korzysta z takiej możliwości w celach promocyjnych, wskazując konkretne miejsca spełniające wymogi formalne dla przeprowadzenia tego typu ceremonii. Według radnego propozycji dla przyszłych małżonków brakuje w Inowrocławiu.

- Brak oferty wpływa na znikome zainteresowanie ślubami w plenerze w Inowrocławiu. Jej przygotowanie ma być propozycją - to przyszli małżonkowie zdecydują, czy skorzystają z miejsca na ślub wskazanego przez urząd czy też wybiorą inne miejsce. Już samo przygotowanie oferty przyczyni się do promocji naszego miasta w regionie i całej Polsce, spowoduje dotarcie do szerokiego grona odbiorców - uważa Patryk Kaźmierczak, który skierował w tej sprawie już trzy interpelacje.

Jak wynika z odpowiedzi kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Jacka Nijaka, w Inowrocławiu oferty dla przyszłych małżonków nie będzie.

- Przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego dokonuje się na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo. Zatem stroną inicjującą są osoby zainteresowane, a nie Urząd Stanu Cywilnego czy Urząd Miasta Inowrocławia - mówi Jacek Nijak, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Inowrocławiu. I dodaje: - Zadania promocyjne nie leżą w przedmiocie zadań USC.

Czy oferta USC ślub w plenerze powinna powstać?

Poniżej przykładowa oferta przygotowana przez Urząd Stanu Cywilnego w Ustrzykach Dolnych.

sluby-plener-ustrzyki-dolne