Mowa o remoncie 73 sztuk przęseł polegającym m.in. na wymianie tarniny oraz drewnianych elementów konstrukcyjnych. Wymienione zostaną ponadto drewniane podłogi tarasu widokowego, tarnina, łaty drewniane i ruszt drewniany, a także ok. 10% podwalin.

Termin realizacji zadania określono na 120 dni, a te mają ruszyć nie wcześniej, niż w połowie listopada. Do przetargu stanęły dwa podmioty. Pierwszy zaoferował kwotę 3 mln 997 tys. 500 zł, a drugi 4 mln 59 tys. zł. Okres gwarancji w obu przypadkach wynosił 5 lat. Największą różnicę w ofertach stanowiło skrócenie terminu wykonania - w tańszej o 5 dni, a w droższej o 20 dni. Wśród kryteriów brano pod uwagę cenę (60%), okres gwarancji (20%) i właśnie skrócenie terminu wykonania (20%), dlatego zwyciężyła oferta z wyższą ceną.

Inwestycja będzie współfinansowana ze środków unijnych. Dla porównania, budowa tunelu pod torami i parkingu przy ul. Magazynowej kosztowała około 6 mln złotych.