Podczas dzisiejszej sesji radni złożyli ślubowanie, a następnie wybrali prezydium sejmiku. Przewodniczącym został Ryszard Bober - przewodniczący sejmiku poprzedniej kadencji, wiceprzewodniczącymi Wojciech Jaranowski, Łukasz Krupa i Elżbieta Piniewska.

Marszałkiem województwa został wybrany Piotr Całbecki, który będzie piastował tę funkcję już czwartą kadencję. Marszałek, który ma wyłączną kompetencję proponowania kandydatów na pozostałych członków zarządu województwa, zaproponował sejmikowi kandydatury Zbigniewa Ostrowskiego i Dariusza Kurzawy (na wicemarszałków województwa) oraz Anety Jędrzejewskiej i Sławomira Kopyścia (na członków zarządu województwa), z którymi współpracował w ramach tego gremium przez minione cztery lata. Sejmik przyjął tę rekomendację.

Wybory samorządowe wyłoniły radnych województwa szótej już kadencji. Mieszkańcy głosowali w sześciu okręgach wyborczych, w każdym wyłoniono pięciu radnych. Wśród nich jest 12 debiutantów. W porównaniu z piątą kadencją sejmiku, liczba radnych zmniejszyła się z 33 do 30. Rozpoczynająca się kadencja sejmiku potrwa 5 lat.