Podczas dzisiejszych obrad radni wybiorą przewodniczącego rady miejskiej kolejnej kadencji oraz jego zastępców. O ile na tym pierwszym stanowisku nie powinno być niespodzianki, to według naszych informacji wśród wiceprzewodniczących mogą nastąpić zmiany. Radni i prezydent miasta złożą też ślubowanie.

Link do dzisiejszej transmisji na żywo realizowanej przez Urząd Miasta

Po przeprowadzonej transmisji będzie możliwość obejrzenia zapisu z sesji. Adresy do poszczególnych filmów będą zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej. Inną zmianą jest wprowadzenie transparentności głosowań poprzez publikację wyników na cyfrowej tablicy lub głosowania imienne.