Dwie tablice stoją w pobliżu "Dębu pamięci", drzewa zasadzonego w listopadzie 1928 roku w dziesięciolecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Jak można z nich wyczytać, historia tego miejsca sięga znacznie dalej, bo jeszcze do czasów przed narodzinami Chrystusa.

- W 2009 roku obecny tutaj Marcin Woźniak, archeolog, przeprowadził badania związane z budową tej hali sportowej. Okazało się, że na głębokości kilku metrów, jak sięgają korzenie tego dębu, tam kryją się pozostałości historii nie tyle z XX wieku, co sprzed trzech tysięcy lat - mówił Łukasz Oliwkowski z III LO. Po uroczystym odsłonięciu tablic, w auli "Królówki" przeprowadzono panel dyskusyjny pod nazwą "Patriotyzm: jedna historia - inna teoria?".