Jak informowaliśmy w lutym, Inowrocławska Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa zamierzała kupić 7-osobowe auto o napędzie elektrycznym. Pieniądze, które miały zostać przeznaczone na nowe auto, skierowane zostały na bieżące potrzeby związane z ochroną zdrowia pracowników i mieszkańców.

- Stan epidemii w Polsce wymusił przeanalizowanie wydatków, jakie musimy ponieść w związku z zaistniałą sytuacją. Środki finansowe, jakie zostały przeznaczone na zakup pojazdu elektrycznego zostały rozdysponowane na prowadzenie bieżących działań ukierunkowanych na ochronę zdrowia pracowników oraz mieszkańców - dowiadujemy się w IGKiM.

inoonlineplus