O tym, jak poważnym problemem jest aktualnie susza w Polsce pisaliśmy TUTAJ. Na terenie powiatu inowrocławskiego znajduje się 96 tysięcy hektarów użytków rolnych, które w wyniku braku opadów mogą poważnie ucierpieć.

Powiat inowrocławski informuje, że rolnicy mogą starać się o środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 poddziałanie 4.1.3. pn. Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar nawadniania w gospodarstwie.

- W ramach ww. działania rolnicy mogą sfinansować budowę studni i zbiorników, zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem. Wnioski o dotacje na nawadnianie gospodarstw w ramach tego działania można składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a termin został wydłużony z 20 kwietnia na 20 lipca 2020 r. - informuje Artur Kisielewicz, specjalista ds. współpracy z mediami w starostwie powiatowym.

Jeden beneficjent może otrzymać maksymalnie 100 tys. złotych, gdzie refundacji podlega 50% kosztów inwestycji lub 60% w przypadku młodego rolnika.

- O pomoc może ubiegać się rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni od 1 ha do 300 ha, który zarabia na produkcji zwierzęcej lub roślinnej i jest obecny w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Minimalny poziom kosztów musi być wyższy niż 15 tys. zł - dodaje Artur Kisielewicz.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie ARiMR.