Pomoc w łącznej wysokości 360 tysięcy zł przeznaczona jest na realizację zadań własnych w zakresie rozwoju sportu w Gminie Kruszwica. Wspierane będą takie dyscypliny sportu jak piłka nożna, wioślarstwo, lekkoatletyka, karate, tenis stołowy i koszykówka. Na tej liście znalazły się m.in. Klub Piłkarski "Gopło" Kruszwicazadanie z dotacją w wysokości 119 tys. zł, Klub Wioślarski "GOPŁO" Kruszwica z dotacją w wysokości 96 tys. zł oraz Kruszwickie Stowarzyszenie Ludowe Zespoły Sportowe z dotacją w wysokości 83 tys. zł.

Pozostała kwota 162,2 tys. zł przeznaczona zostanie na realizację zadań zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie: ratownictwa i ochrony ludności, ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Na liście podmiotów, które w tym zakresie otrzymają wsparcie znalazły się m.in. Liga Obrony Kraju, Uczniowski Klub Sportowy BASKET 2010 w Kruszwicy, Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Wapowskiej, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych LOGOS, Stowarzyszenie Trzech Wsi PrzeŻeJa, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Kujawiak" w Sławsku Wielkim, Nadgoplańskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie "Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kruszwicy", Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Kruszwicy. Organizacje pozarządowe podpiszą w najbliższym czasie umowy na realizację w 2020 roku łącznie 38 zadań publicznych.