Jak się dowiadujemy w Zarządzie Dróg Wojewódzkich, dotychczasowy wykonawca zrealizował około 60 procent prac, obecnie trwa ich inwentaryzacja.

- Jesteśmy przygotowani do dokończenia zadania. Wcześniej opracowaliśmy koncepcję, projekt, uzgodniliśmy je z gminą, skoordynowaliśmy prace przy rozbudowie sieci wodociągowej. W budżecie województwa zabezpieczone zostały środki finansowe na powyższy cel - 16 mln zł - informuje Michał Sitarek, rzecznik prasowy ZDW w Bydgoszczy.

Długość przebudowywanego odcinka to nieco ponad dwa kilometry. Inwestor zdecydował się na kompleksową modernizację połączoną z wymianą podziemnego uzbrojenia i wyposażeniem drogi we wszystkie niezbędne elementy poprawiające bezpieczeństwo (chodniki, ciąg pieszo-rowerowy, nowoczesne oświetlenie, rondo, odwodnienie za pomocą rowów oraz nowatorskie odwodnienie, konieczne przy zastosowanym asfalcie porowatym zmniejszającym hałas, czyli odwodnienie liniowe, elementy ułatwiające poruszanie się orientację osobom niepełnosprawnym). O powody odstąpienia od umowy zapytaliśmy Kobylarnię. Gdy otrzymamy odpowiedź od przedstawicieli firmy, opublikujemy ją.