Gmina Inowrocław

Wyniki z wszystkich komisji: Kacprzak - 50,42%, Skarbiński - 20,89%, Laskowski - 18,60%, Znamirowski - 10,09%.

Pakość

Do tej pory opublikowano wyniki z 10 spośród 11 komisji: Groń - 31,2%, Kończal 30,9%, Strzelczyk-Frydrych - 25,4%, Nadolski - 10,6%, Kucharczyk - 1,8%.

Gniewkowo

Dane z 14 na 15 komisji: Roszak - 39,7%, Drzażdżewski - 25,4%, Straszyński - 34,9%.