Ino.online: Starostwo Powiatowe w porozumieniu z policją zdecydowało o włączeniu sygnalizacji świetlnej w Mątwach. Jak pan ocenia bezpieczeństwo na skrzyżowaniu w tym rejonie, czy sygnalizacja świetlna jest tam potrzebna?

Komendant: Inicjatywa włączenia sygnalizacji świetlnej w Mątwach pochodziła od mieszkańców. Policjanci WRD wraz z przedstawicielami Zarządu Dróg Powiatowych brali udział w jej uruchomieniu. Rolą policjantów wówczas była ocena poprawności cykli. Analiza natomiast natężenia ruchu w tym miejscu leży po stronie ZDP. Tym niemniej jednak uczulam wszystkich uczestników ruchu, żeby mieli świadomość działania świateł w tym miejscu i przestrzegali przepisów ruchu drogowego.

Ino.online: W przyszłym roku w miejscu skrzyżowania ulic Poznańskiej, Staszica i Glempa powstanie rondo turbinowe. Jak ocenia pan działanie tego typu rond w innych miastach w Polsce i czy poprawi ono bezpieczeństwo w tym rejonie?

Komendant: Rondo turbinowe jest określane jako innowacyjne rozwiązanie układu pasów ruchu ronda o dwóch lub więcej pasach ruchu. Tego typu rozwiązanie w tym miejscu będzie zapewne czymś nowym, a kierowcy będą musieli ściśle stosować się do obowiązujących tam znaków drogowych. Z pewnością jego zastosowanie i ocena funkcjonalności będzie możliwa po tym, jak powstanie i zostanie oddane do użytku.

Ino.online: Jak ocenia pan działanie monitoringu? Czy warto byłoby rozszerzyć jego działanie na terenie miasta - jeśli tak, to w jakich miejscach powinny pojawić się kamery?

Komendant: Oceniając monitoring na terenie miasta, należy podkreślić jego przydatność i wykorzystanie w prowadzonych przez policję postępowaniach i działaniach. Chcę jednocześnie zaznaczyć, że policja korzysta nie tylko z niego. Wiele instytucji i osób prywatnych posiada kamery monitorujące, a dzięki obowiązującym przepisom mamy możliwość wglądu w nagrania, co nie pozostaje bez znaczenia dla naszych działań wykrywczych.

Ino.online: W Polsce coraz częściej mówi się o potrąceniach pieszych na pasach - w Poznaniu w ciągu ostatnich dwóch miesięcy doszło do takich zdarzeń aż trzykrotnie. Jak ocenia pan infrastrukturę - oświetlenie przejść dla pieszych w Inowrocławiu oraz świadomość mieszkańców - m.in. co do ubioru, stosowania odblasków. Które miejsca pana zdaniem są szczególnie newralgiczne i zarówno piesi jak i kierowcy powinni zachować tam szczególną ostrożność?

Komendant: Prowadzone przez miasto Inowrocław prace nad doświetlaniem przejść dla pieszych mają oczywiście na celu poprawę bezpieczeństwa i to, aby niechroniony uczestnik ruchu drogowego, jakim jest pieszy, był na pasach naprawdę pod ochroną. Nad wskazywaniem miejsc, które należy doświetlić pracował zespół ludzi, a miejsca były konsultowane z nami. Taka współpraca fachowców w dziedzinie bezpieczeństwa pozwoliła na wyszczególnienie konkretnych przejść.

Bezpieczeństwo nie jest wyłącznie sprawą policji. Oczywiście to współpraca również międzyinstytucjonalna oraz co ważne, sama postawa uczestników ruchu. Tak często mówimy, w ramach działań profilaktycznych, o stosowaniu elementów odblaskowych. Wskazujemy, że pieszy ubrany całkowicie w ciemną odzież, jest słabo widoczny dla kierowcy. Podjęcie działań własnych w tym zakresie podnosi bezpieczeństwo. By zobrazować jaka jest różnica między pieszymi w ciemnej odzieży bez odblasków i przeciwieństwo do tego, policyjni profilaktycy przygotowali fotograficzny materiał porównawczy. Zachęcam do obejrzenia go naszej stronie internetowej i refleksji.

Ino.online: Jak ocenia pan stan bezpieczeństwa na rąbińskim skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego, Glempa i al. Niepodległości. Czy zastosowanie w tym miejscu znaków STOP okazało się wystarczające?

Komendant: Obecne rozwiązanie i oznakowanie na tym skrzyżowaniu ograniczyło ilość zdarzeń drogowych. Z analizy wynika, że przed wprowadzeniem znaków STOP w okresie od 10.06 do 22.12.2018 roku na skrzyżowaniu ul. Niepodległości i Wojska Polskiego doszło do 34 kolizji drogowych i 1 wypadek, gdzie został potrącony pieszy. Na skrzyżowaniu ul. Niepodległości i Glempa odnotowaliśmy 5 kolizji. Po zmianach w oznakowaniu, w okresie analogicznym 2019 roku na skrzyżowaniu ul. Niepodległości i Wojska Polskiego doszło do 13 kolizji. Na skrzyżowaniu ul. Niepodległości i Glempa odnotowaliśmy 2 kolizje.

Niewykluczone, że w przyszłości pojawią się nowe pomysły organizacji ruchu w tym rejonie i skrzyżowanie to zostanie zmodernizowane.

Ino.online: W 2019 roku w Inowrocławiu odnotowano wiele zatruć spowodowanych dopalaczami. Jak ocenia pan problem używania dopalaczy w naszym powiecie? Czy jest to - biorąc pod uwagę dostępność i skład - zmora dzisiejszych czasów?

Komendant: Zwalczanie przestępczości narkotykowej to zadania polegające na działaniach kryminalnych i prewencyjnych. Tegoroczna praca policjantów wiązała się oczywiście ze ściganiem osób zajmujących się rozprowadzaniem narkotyków i dopalaczy oraz ujawnianiem zabronionych środków. Liczne kontrole miejsc, gdzie były oferowane do sprzedaży takie środki skutkowały tym, że zabezpieczony asortyment każdorazowo trafiał do kryminalistycznego laboratorium na badania. Tam, gdzie potwierdzono zawartość substancji objętych ustawą o przeciwdziałania narkomanii, zatrzymane do spraw osoby, usłyszały zarzuty. Poniosą konsekwencje karne.

Zdaję sobie sprawę, że w miejsce zatrzymanych za narkotyki osób, czy grup, powstają następne. Zapewniam, że dokładamy wszelkich starań, by zwalczać ten problem. Faktem jest, że inowrocławska policja prowadzi na terenie powiatu inowrocławskiego szeroko zakrojone działania profilaktyczne w tym zakresie. Policjanci spotykają się z uczniami w szkołach, rodzicami, pedagogami i prowadzą zajęcia, jak unikać tego typu środków. Mówimy głównie o odpowiedzialności i jak reagować, gdy ktoś zetknąłby się z tym problemem. Oferujemy pomoc kierując do specjalistów i współpracujemy z instytucjami zajmującymi się problematyką używek. Oczekujemy też pomocy ze strony rodziców. Uświadamianie dzieci i młodzieży musi zaczynać się już w domu.

Ino.online: Jak podsumuje pan rok 2019 i jakie stawia pan cele inowrocławskiej policji na rok 2020?

Komendant: Kończący się rok 2019 będziemy podsumowywać po jego zakończeniu. Wówczas będę posiadał pełne analizy z terenu powiatu inowrocławskiego, z podziałem na poszczególne kategorie przestępstw i zdarzeń. W styczniu właśnie będzie ten moment na podsumowania i ocenę. W zależności też od tych analiz wyznaczymy sobie kierunki i cele działań na 2020 rok.