Wielu właścicieli pojazdów jest bardzo zdziwionych, gdy towarzystwo ubezpieczeniowe wymaga dopłaty do ubezpieczenia lub zwraca pieniądze z polisy. Jest to skutek tzw. rekalkulacji składki.

Rekalkulacja składki – na czym polega?

Mianem rekalkulacji określa się ponowne wyliczenie składki w oparciu o aktualne ryzyko ubezpieczeniowe. Może dotyczyć nie tylko ubezpieczenia OC, ale również polisy AC. W praktyce taka sytuacja zdarza się dość rzadko, aczkolwiek wielu kierowców otrzymuje informację o konieczności dopłaty do aktualnej polisy albo o zwrocie poniesionych kosztów.

Kiedy dochodzi do rekalkulacji składki?

Rekalkulacja składki to proces, który przeprowadzony jest w kilku przypadkach. Dochodzi do niej wówczas, gdy:

  • pojazd zmienia właściciela – sytuacja dotyczy wyłącznie OC
  • podano nieprawdziwe dane podczas zawierania umowy – sytuacja dotyczy zarówno OC, jak i AC.

Wariant 1. Pojazd zmienia właściciela

Jest to częsta sytuacja, ponieważ towarzystwo ubezpieczeniowe chce mieć pewność, że ryzyko zostało dobrze oszacowane. Warto bowiem pamiętać, że w inny sposób naliczana jest składka dla niedoświadczonego i młodego kierowcy, a inaczej – dla osoby z dużym doświadczeniem i jeżdżącej bezszkodowo.

Może się więc okazać, że – jako nabywca auta – dopłacisz do polisy lub uzyskasz zwrot. Wszystko zależy od tego, z jak dużym ryzykiem wiązał się poprzedni właściciel.

Wariant 2. Nieprawdziwe dane ubezpieczającego

Towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo ponownie oszacować wysokość składki, gdy kierowca – celowo lub nieumyślnie zataił pewne informacje. Chodzi np. o korzystanie z pojazdu przez osoby trzecie (w roli kierowcy), niepoprawną wysokość zniżek.

Co zrobić w przypadku rekalkulacji na niekorzyść ubezpieczającego?

Kierowca, którego dotyczy rekalkulacja składki, niewiele może zrobić. Jedną z opcji jest złożenie odwołania, jednak szanse na pozytywne rozpatrzenie reklamacji są niewielkie – szczególnie, jeśli powodem rekalkulacji składki jest zatajenie ważnych informacji.

Jeśli natomiast przeliczenie składki doszło na skutek zmiany właściciela, nabywca może wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie. Warunek jest tylko jeden – musi wykupić nową polisę. Tutaj jednak ma znacznie szerokie pole do popisu – korzystając z serwisu http://porownywarka-ubezpieczen.pl, otrzyma zestawienie ofert poszczególnych ubezpieczycieli. Potem nie pozostaje nic innego jak wybór najkorzystniejszego rozwiązania – zarówno pod kątem zakresu ochrony, jak i ceny.