- Dotychczasowa współpraca z prezydentem Inowrocławia Ryszardem Brejzą zaowocowała wieloma dobrymi dla naszego miasta inwestycjami. Jesteśmy przekonani, że jako KWW Platforma .Nowoczesna Koalicja Obywatelska będziemy w stanie zrealizować jeszcze więcej. Uważamy, że tylko on z wszystkich kandydatów gwarantuje stabilny, harmonijny i bezpieczny rozwój Inowrocławia. Bo bardzo ważna w taki mieście jak Inowrocław jest przewidywalność. Uważamy, że prezydent i ci, którzy maja wpływ na Inowrocław powinni być przewidywalni tylko Ryszard Brejza - ceniony w całej Polsce samorządowiec notujący wysokie wyniki w rankingach najlepszych prezydentów miast, jest tego gwarantem. - deklarują członkowie komitetu.

Kandydaci do Rady Miejskiej zapowiedzieli realizację dziewięciu głównych punktów programu wyborczego: nowe miejsca postojowe, usprawniene połączeń autobusowych (głównie pomiędzy osiedlami a dworcem kolejowym), wspieranie polityki senioralnej, dalsze działania na rzecz czystego powietrza (program wymiany ogrzewania), naukę bez obciążeń (montowanie szafek w szkołach), wspieranie polityki senioralnej, a także tworzenie tzw. parków kieszonkowych w centrum miasta, powstanie strefy gastronomicznej w Solankach (FoodPark) i kontynuację pracy w samorządzie we współpracy z mieszkańcami.

- Tak jak dotychczas, podstawę naszej działalności samorządowej stanowić będą liczne dyżury i spotkania. To właśnie w trakcie tych spotkań zradza się najwięcej, mieszkańcy wskazują kierunki naszych działań - mówi radny Patryk Kaźmierczak. Takim przykładem jest m.in. dekomunizacja ulicy Iwana Alejnika, gdzie udało utrzymać się dotychczasową nazwę, czy sprawa masztu telefonicznego, która jest na etapie rozstrzygnięć - dodaje Magdalena Łośko.

1