Do Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ rocznie wpływa około 30 000 skierowań na leczenie uzdrowiskowe, a czas oczekiwania wynosi ok. 30 miesięcy. Kolejki dotychczas tworzyły się między innymi za sprawą pacjentów, którzy kolejne skierowania na leczenie składali tuż po zakończeniu pobytu w sanatorium. Teraz - za sprawą nowych przepisów - będą mogli to uczynić dopiero po upływie 12 miesięcy od zakończenia leczenia uzdrowiskowego. Czy okaże się to receptą na skrócenie kolejek?

- Te zmiany są raczej po stronie Narodowego Funduszu Zdrowia - procesu leczenia, z punktu widzenia działalności w ośrodkach, to moim zdaniem nie będzie miało to żadnego wpływu. My, jako sanatorium mamy kontrakt na określoną ilość i z tego kontraktu się wywiązujemy, czyli od strony zwiększenia czy zmniejszenia kolejek czy dostępności to nie ma najmniejszego wpływu - mówi Adam Skowroński, dyrektor Sanatorium Uzdrowiskowego "Przy Tężni".
inoonlineplus

Do innych, najważniejszych zmian w przepisach dotyczących kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową należą:

  • skierowania nie będą już wysyłane do lekarza wystawiającego celem weryfikacji po upływie 18 miesięcy,

  • skierowanie na leczenie uzdrowiskowe będzie ważne 30 dni od daty wystawienia i w tym czasie pacjent będzie musiał je złożyć do Oddziału NFZ,

  • nastąpi zmiana druku skierowania – lekarz wystawiający nie będzie wskazywał miejsca leczenia uzdrowiskowego. Tak, jak do tej pory będzie o tym decydował lekarz balneolog zatrudniony w Oddziale NFZ,

  • w skierowaniu będzie musiała być zawarta informacja o przebytych chorobach nowotworowych.

Regulacje te nie dotyczą szpitala uzdrowiskowego, ambulatoryjnego leczenia uzdrowiskowego i leczenia uzdrowiskowego dzieci.