W rankingu technikum 2024 roku, zorganizowanym przez portal edukacyjny WaszaEdukacja.pl, wzięło udział 1499 placówek, zarówno publicznych, jak i prywatnych, spełniając tym samym wytyczne regulaminu.

- Przy kompilowaniu rankingu techników, brano pod uwagę różnorodne kryteria, aby zapewnić obiektywne i wszechstronne podejście. Analizowano wyniki egzaminów maturalnych na różnych poziomach, osiągnięcia w egzaminach zawodowych oraz udział w ogólnokrajowych olimpiadach przedmiotowych. Ponadto, uwzględniono również wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej (EWD) za lata 2021-2023 - informują organizatorzy.

Na tle kraju spośród inowrocławskich techników najlepiej wypadło Technikum w ZSP nr 1 im. Jana Pawła II, które zajęło 330. pozycję. Na 662. miejscu znalazła się "Budowlanka", a na 699. Technikum im. 59 Pułku Piechoty Wielkopolskiej. 721. pozycja przypadła Technikum w ZSP nr 3, a 1000. miejsce zajęło Technikum w ZSP nr 2 im. Genowefy Jaworskiej. Natomiast najlepsze notowania w kraju ma Technikum Mechatroniczne nr 1 w Warszawie.

Zobacz też: Wiemy, jak wypadły inowrocławskie licea w nowym rankingu

wsp_modul