W ogólnokrajowym rankingu liceów na rok 2024, wzięło udział 1978 liceów - publicznych i prywatnych, które musiały spełnić restrykcyjne kryteria regulaminu. - Celem rankingu jest przeprowadzenie najbardziej wszechstronnej i rzetelnej oceny poziomu edukacji. Dzięki temu uczniowie i ich rodzice mogą dokładnie porównać różne placówki i wybrać tę, która najlepiej odpowiada ich potrzebom i celom edukacyjnym - informuje zespół portalu Wasza Edukacja.

Na tle kraju w Inowrocławiu najlepiej wypadło I Liceum im. Jana Kasprowicza, które w rankingu zajęło 158. pozycję. 285. miejsce przypadło II Liceum im. Marii Konopnickiej. III Liceum im. Krolowej Jadwigi znalazło się na 700. pozycji w rankingu, a IV Liceum z Zespołu Szkół Chemiczno - Elektronicznych im. Jana Pawła II na 1543. Natomiast najlepiej w całym kraju wypadło XIII Liceum w Szczecinie.

Tworząc ranking, organizator uwzględnił wyniki egzaminów maturalnych zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym oraz osiągnięcia w ogólnokrajowych olimpiadach przedmiotowych. Wykorzystano źródła, które pochodziły od sprawdzonych instytucji, takich jak Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki.

wsp_modul