Ten pierwszy ważny egzamin był zwieńczeniem 16-dniowego szkolenia podstawowego i 8-dniowego szkolenia wyrównawczego.

- Zdawany był w ramach sekcji, na które żołnierze zostali podzieleni, podstawą było więc tworzenie zgranej jedności. „Pętla taktyczna”, to nie tylko sprawdzian umiejętności wojskowych oraz całokształtu poziomu wyszkolenia bojowego, ale także radzenia sobie ze stresem w panujących trudnych warunkach. Wszyscy szkoleni sprostali doskonale postawionym im wyzwaniom oraz oczekiwaniom szkolącej kadry i Dowództwa zgrupowania poligonowego względem nich - informuje zespół prasowy 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

20 kwietnia w Inowrocławiu nowo wcieleni żołnierze wypowiedzą uroczyście słowa wojskowej przysięgi.

- Odtąd będą z pełnym poświęceniem, odpowiedzialnie oraz bezinteresownie chronić swoją społeczność lokalną przed szeroko pojętymi kryzysami zarówno tymi o charakterze klęsk żywiołowych jak i militarnym. Następnie czeka ich dalsze podnoszenie swoich umiejętności poprzez ciągłe szkolenie w ramach swoich pododdziałów podczas weekendowych obligatoryjnych szkoleń rotacyjnych, corocznych poligonowych szkoleń zintegrowanych oraz różnorodnych szkoleń specjalistycznych. Także tych odbywanych wraz z pozostałymi służbami mundurowymi, celem wzmacniania potencjału obronnego WOT, przekładającego się co jest bardzo istotne na bezpieczeństwo w województwie kujawsko-pomorskim stanowiącym Stały Rejon Odpowiedzialności Brygady - informują służby prasowe brygady.

fot. nad.