W piątek około godziny 10 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku opublikowała dane dotyczące egzaminów uczniów kończących w tym roku gimnazjum oraz szkołę podstawową. Aby sprawdzić swoje wyniki, uczniowie mogą wejść bezpośrednio adres wyniki.oke.gda.pl. Tam należy wpisać login oraz hasło, które każdy uczeń już otrzymał bądź otrzyma od dyrektora szkoły, do której uczęszcza.

Egzamin gimnazjalny

Egzamin gimnazjalny został przeprowadzony w dniach 10 - 12 kwietnia 2019 i składał się z trzech części. W części pierwszej – humanistycznej – gimnazjaliści rozwiązywali zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego (w dwóch odrębnych arkuszach). W części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – zadania z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii oraz z matematyki (również w dwóch odrębnych arkuszach). W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zadania z wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym albo na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

W naszym województwie do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło ponad 19 000 uczniów III klas gimnazjum. Poniżej średnie wyniki z poszczególnych egzaminów w woj. kujawsko-pomorskim:

Część humanistyczna z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - 57 proc.
Część humanistyczna z zakresu języka polskiego - 61 proc.
Część matematyczno-przyrodnicza z zakresu przedmiotów przyrodniczych - 47 proc.
Część matematyczno-przyrodnicza z zakresu matematyki - 40 proc.
Język angielski – poziom podstawowy - 65 proc.
Więcej na stronie OKE w Gdańsku.

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w dniach 15 - 17 kwietnia. Każdy ósmoklasista przystąpił do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, czyli języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

W naszym województwie przystąpiło do niego około 19 900 uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Poniżej średnie wyniki z poszczególnych egzaminów w woj. kujawsko-pomorskim:

Język polski - 60 proc.
Matematyka - 42 proc.
Języka angielski – 65 proc.
Więcej na stronie OKE w Gdańsku.