Mieszkańcy budynków wielorodzinnych powinni wystawić odpady w pobliżu wiat śmietnikowych, a osoby zamieszkujące domy jednorodzinne - przed bramą posesji. Wcześniej chęć wywozu należy zgłosić telefonicznie (52 357 56 62) lub mailowo (dyspozytor@igkim.pl) najpóźniej do 24 listopada do godziny 13. Transport będzie się odbywał od 25 listopada do 15 grudnia.

Odpady, które zostaną bezpłatnie zabrane, to m.in. meble, dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, czy duże zabawki. Tego typu przedmioty mieszkańcy mogą również bezpłatnie oddawać przez cały rok w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, przy ul. Bagiennej 77. PSZOK jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:00–19:00 oraz w soboty w godz. 7:00–13:00.