Krystyna Bogdan przez wiele lat uczyła języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Panny Maryi w Inowrocławiu. - Zawsze oddana pracy. Dzieliła się swoim doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami, dla których była opiekunem i przewodnikiem. Uczniów zachęcała do rozwijania swoich zainteresowań i pasji. Zawsze mogli na nią liczyć. Z sukcesem przygotowywała ich do konkursów i olimpiad. Żegnamy niezwykłego nauczyciela i wychowawcę wielu pokoleń. Krysiu, na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci jako serdeczna koleżanka, dobry człowiek - tak żegna zasłużoną nauczycielkę społeczność szkolna.