Jak już informowaliśmy rano, szpital w Inowrocławiu otrzyma 5,96 mln zł na modernizację i doposażenie SOR-u. Dotacja ma pokryć 100 procent poniesionych kosztów.

- Cieszę się, że inowrocławski szpital otrzyma kolejne dofinansowanie z budżetu państwa w ostatnim czasie. Zależy nam na ciągłym rozwoju systemu medycznego w regionie i poprawie bezpieczeństwa pacjentów i komfortu pracy lekarzy. Modernizacja i przebudowa SOR w Inowrocławiu jest na to kolejnym dowodem. Fundusz Medyczny zapewnia 100% finansowania tej inwestycji - powiedział wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

Wcześniej inowrocławska lecznica otrzymała 1,5 mln zł dotacji na utworzenie przychodni POZ, kolejne 3 mln zł na zakup 128-warstwowego tomografu do diagnostyki obrazowej, z rządowego funduszu inwestycji lokalnych w kwocie 2 mln zł został także dofinansowany zakup sprzętu i aparatury medycznej, a 400 tys. zł przeznaczono na zakup karetki.

W kujawsko-pomorskiem finansowanie ze środków funduszu medyczznego otrzymają też ZOZ w Brodnicy i spółka Nowy Szpital w Świeciu.