Z pomocą przychodzi publikacja Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy wydana z okazji 20-lecia województwa kujawsko-pomorskiego. Porównano w niej dane z poszczególnych powiatów z 1999 i 2018 roku.

Zmiana liczby ludności

W ciągu ostatnich 19 lat liczba mieszkańców Bydgoszczy zmniejszyła się o ponad 25 tysięcy. To zdecydowanie największy spadek wśród miast i powiatów w kujawsko-pomorskiem. Warto dodać, że jednocześnie o ponad 30 tysięcy wzrosła liczba ludności w powiecie bydgoskim. Duży wpływ miały tu przeprowadzki z Bydgoszczy do mniejszych, pobliskich miejscowości, zjawisko popularne dla dużych ośrodków miejskich i ich okolic.

W publikacji znajdziemy także liczbę podmiotów gospodarki narodowej, informacje na temat bezrobocia, czy liczbę mieszkań oddanych do użytkowania. Na końcu pokazano, jak całe województwo wypada na tle kraju w zagadnieniach związanych z rolnictwem.

Dziś zaczynamy świętowanie

Przypominamy, że 1 czerwca w regionie startuje cykl imprez organizowanych z okazji święta województwa. Już 8 czerwca obchody zawitają do Bydgoszczy. Pełny program na końcu artykułu.

swieto_wojewodztwa-page-001
swieto_wojewodztwa-page-002
swieto_wojewodztwa-page-003
swieto_wojewodztwa-page-004
swieto_wojewodztwa-page-005
swieto_wojewodztwa-page-006
swieto_wojewodztwa-page-007
swieto_wojewodztwa-page-008

Program-page-001