Podatek VAT przy usługach budowlanych

Dla przedsiębiorców jest oczywiste, że firmy budowlane świadczą usługi odpłatnie, więc zasadniczo podlegają pod podatek VAT. Jest to rodzaj podatku, który płacimy w kraju zgodnym z miejscem świadczenia danej usługi.
Zgodnie z art. 28e ustawy VAT „miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości”.

Jak więc widać, dla podatku VAT miejscem świadczenia usługi budowlanej będzie kraj, w którym tę usługę (a więc postawienie budynku, jego rozbudowa czy remont) dana firma wykonuje. W tej sytuacji polski przedsiębiorca nie odprowadza VAT-u w naszym kraju, tylko w państwie, w którym podjęte są prace budowlane. Co ważne, dotyczy to nie tylko usług w strefie Unii Europejskiej, ale także poza nią.

Należy dostosować się do przepisów danego kraju. Trzeba też wziąć pod uwagę, że możliwa jest konieczność zarejestrowania się do VAT-u w danym kraju. Pojawi się ona, jeśli polski podatnik będzie wykonywał usługę dla osoby fizycznej – konsumenta. On nie odprowadza podatku (na zasadzie odwrotnego obciążenia, jak ma to miejsce w przypadku firm).

Przeczytaj też: https://www.odpowiedziprawne.pl/-uslugi-budowlane-w-innym-kraju-a-rozliczenie-vat

Obowiązki polskiej firmy związane z usługami budowlanymi

Kwestie związane z podatkiem VAT generują konieczność zajęcia się pewnymi formalnościami. Dotyczy to m.in. obowiązku wystawienia faktury przez polskiego przedsiębiorcę na rzecz podmiotu zagranicznego, dla którego świadczone są usługi budowlane. Należy wówczas wystawić fakturę bez podatku i stawki VAT, za to z informacją: „odwrotne obciążenie”. W miejscu na stawkę można wpisać „NP” – nie podlega.

Trzeba także pamiętać o obowiązkach związanych z prowadzoną ewidencją. Konieczne jest podanie nazwy usługi, wartości usługi, momentu powstania obowiązku podatkowego. Usługi te także podaje się w deklaracjach VAT. Należy o tym pomyśleć, mimo że nie rozlicza się usług na rzecz kontrahentów zagranicznych w Polsce – o czym była mowa powyżej.

Jak zatem widać, obowiązki podatkowe w zakresie VAT-u nie są bardzo rozbudowane przy świadczeniu usług budowlanych na rzecz podmiotów w Unii Europejskiej i poza nią. Należy przede wszystkim pamiętać o konieczności wystawienia faktury z odwrotnym obciążeniem. Jeśli jednak usługi wykonywane są na rzecz konsumenta, pojawia się obowiązek rejestracji do VAT-u w danym obcym kraju – i odprowadzenie podatku samodzielnie, według zasad danego państwa.

Trzeba mieć te wszystkie kwestie na uwadze, tym bardziej że usługi specjalistów budowlanych z Polski wykonywane poza granicami naszego kraju to bardzo popularna sytuacja. Możliwości zarobkowe, stabilne miejsca pracy i jej warunki powodują, że wiele firm z Polski decyduje się na wykonywanie takich usług poza krajem.

Źródło: Odpowiedziprawne.pl