Jakie mechanizmy bezpieczeństwa w instalacji termicznego przetwarzania odpadów chronią przed awarią i zanieczyszczeniem powietrza?

Niektórzy mieszkańcy obawiają się, że w tego typu instalacji termicznego przetwarzania odpadów, zwłaszcza system filtracji, może ulec awarii i zanieczyścić powietrza w okolicy. Jakie mechanizmy bezpieczeństwa chronią przed takim scenariuszem? Wyjaśnia Taner Akbay - Kierownik zespołu ds. oczyszczania spalin z EEW Energy from Waste.

Taner Akbay: System filtracji ma budowę komorową, dzięki czemu w przypadku awarii lub konserwacji jednej z komór można ją oddzielić od spalin. Oznacza to, że naprawy mogą być przeprowadzane bez dalszej emisji pyłu. Ponadto opisany układ oczyszczania spalin posiada drugi system filtracji. Każda komora jest monitorowana meteorologicznie, co pozwala na szybką identyfikację i eliminację usterek i awarii, które zdarzają się bardzo rzadko.