Warunkiem zwolnienia jest planowana w najbliższym czasie firmowa inwestycja np. rozbudowa zakładu, zakup maszyn, zakup wartości niematerialnych i prawych, modernizacja dotychczasowych środków trwałych i działalność produkcyjna lub świadczenie specjalistycznych usług.

Chęć wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu można zgłaszać na adres mailowy k.adamska@strefa.gda.pl oraz poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na https://www.strefa.gda.pl/wydarzenia/100-spotkanie-dla-przedsiebiorcow-z-inowroclawia-oraz-powiatu-inowroclawskiego. Organizatorami spotkania są Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Miasto Inowrocław.