Najstarszy eksponat - Wenus z Tupadeł, kamienna figurka datowana na początki młodszej epoki kamienia, licząca zatem prawie 7 tys. lat.

Najnowszy nabytek - 31 monet emisji 2021/2022 Narodowego Banku Polskiego.

Największy eksponat - fortepian warszawskiej marki Kerntopf z końca XIX w., na którym grywał Stanisław Przybyszewski.

Najchętniej fotografowany przedmiot - witraż z przełomu XIX/XX w. z klatki schodowej muzeum.

Najbardziej pożądany zabytek, którego muzeum (jeszcze) nie ma w swoich zbiorach - portret Jana Kasprowicza autorstwa Jacka Malczewskiego, dzieło znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie.

Najczęstszy gość w muzeum - uśmiechnięty kuracjusz z Uzdrowiska Inowrocław.

Zdjęcia dzieł, o których mowa, są dostępne w galerii.