- Każde towarzystwo ubezpieczeniowe posiada w swojej ofercie różne warianty i zakres ubezpieczenia, a także inną propozycję cenową. Niestety, w inowrocławskich szkołach w chwili obecnej nie proponuje się rodzicom skorzystania z różnych ofert ubezpieczenia, jak ma to miejsce chociażby w zakładach pracy - twierdzą radni Zjednoczonej Prawicy.

Inicjatorzy tego pomysłu podkreślają, że docierają do nich sygnały, że obecnie oferowane w szkołach ubezpieczenie ma bardzo wąski zakres odpowiedzialności oraz wypłacane są stosunkowo niskie odszkodowania za uszczerbek dzieci na zdrowiu.

- Umożliwienie rodzicom zapoznania się z ofertą większej liczby towarzystw ubezpieczeniowych, spowoduje niewątpliwie podniesienie jakości oraz zakresu świadczonych usług dla dzieci, a także pozytywnie wpłynie na rozwój konkurencji na lokalnym rynku ubezpieczeniowym - dodają radni.