Spalarnia. Rusza pierwszy z trzech etapów realizacji inwestycji

Do grudnia 2024 r. ma nastąpić pozyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych i pozwoleń, kontraktacja robót i pozyskanie finansowania. To założenia umowy podpisanej przez Ciech S. A. i EEW.

Pierwsza ze spółek ma być odbiorcą energii powstałej w wyniku spalania odpadów, a druga będzie odpowiedzialna za budowę instalacji.

- Faza przygotowania inwestycji, która ma potrwać maksymalnie do grudnia 2024 roku, zakłada m.in. pozyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych i pozwoleń, kontraktację robót, a także pozyskanie przez firmę EEW finansowania na budowę instalacji. Strony umowy zobowiązały się do tego, że w trakcie jej trwania nie będą realizować na terenie Polski innych projektów tego typu. Porozumienie zakłada możliwość wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron. W ramach fazy przygotowawczej powstaje też „Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko”, który zostanie zaopiniowany przez instytucje przewidziane w przepisach prawa, a także stanie się przedmiotem konsultacji społecznych. Inwestycja zostanie zrealizowana zgodnie z obowiązującymi standardami, a więc w oparciu o najlepsze dostępne technologie ochrony środowiska i najbardziej restrykcyjne regulacje (pod rygorem odpowiedzialności karnej i wysokich kar finansowych) - czytamy na stronie poświęconej inwestycji.

Po zakończeniu fazy przygotowań, która formalnie rozpoczęła się wraz z podpisaniem umowy, czyli pod koniec września 2022 r., ma nastąpić przejście do kolejnych etapów - budowy oraz operacjonalizacji instalacji. Uruchomienie inwestycji planuje się do końca 2026 r.

Budowie największej spalarni odpadów w Polsce sprzeciwia się część mieszkańców Inowrocławia i okolicznych miejscowości.