Zwierzątko zostało uwolnione przez inowrocławskich strażaków, na miejsce został również wezwany lekarz weterynarii, który udzielił niezbędnej pomocy zwierzęciu oraz straż miejska.

- Co miesiąc wśród wszystkich zgłoszeń mieszkańców około 30 procent stanowią zgłoszenia dotyczące zwierząt. W większości są to zgłoszenia dotyczące zwierząt domowych, ale również spora ilość dotyczy dzikich zwierząt, takich jak sarny, lisy, jeże i różnego rodzaju ptaki - informują municypalni.