Jarosław Brejza był bratem prezydenta Inowrocławia, zmarłym młodo w 1982 roku. Już jako 16-latek wspierał strajki w inowrocławskich zakładach pracy, w 1980 roku włączył się w działalność powstającego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność". Zajmował się kolportażem druków, aktywnie uczestniczył w różnego rodzaju akcjach i wydarzeniach m.in. w strajku okupacyjnym w siedzibie Miejskiego Komitetu ZSL w Inowrocławiu.

- Szczególnie cenna okazała się jego aktywność w środowisku rówieśników. Skupił wokół siebie liczną grupę młodych sympatyków "Solidarności" i wiosną 1981 roku wystąpił z inicjatywą utworzenia odrębnej organizacji młodzieżowej, która miała oparcie w NSZZ "Solidarność" Regionu Kujaw Zachodnich. Stanął na czele komitetu założycielskiego i z jego inicjatywy 10 kwietnia 1981 roku doszło do zebrania założycielskiego Niezależnego Samorządnego Związku Młodzieży Szkolnej "Solidarność", na którym też wybrany został na przewodniczącego. Była to pierwsza tego rodzaju organizacja w kraju, mająca na celu włączenie młodzieży szkolnej w proces przemian demokratycznych oraz działań na rzecz ochrony godności i praw uczniów - argumentują wnioskodawcy.

Po wprowadzeniu stanu wojennego Jarosław Brejza działał w strukturach konspiracyjnych "Solidarności". Działał jako łącznik i uczestnik konspiracyjnych spotkań w wielu miastach Polski. Jego aktywność nie uszła uwadze aparatu represji. Był kilkakrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa. Szczególnie brutalny charakter miało zatrzymanie go i wielogodzinne przesłuchanie wkrótce po demonstracji z okazji święta 3 Maja w 1982 roku. - Dręczony fizycznie i psychicznie przez funkcjonariuszy SB, już na komendzie MO chciał odebrać sobie życie. Szykany, których doświadczył, doprowadziły go ostatecznie do wyczerpania nerwowego i 4 sierpnia 1982 roku popełnił samobójstwo - przypomina inowrocławski oddział "Solidarności".

W lipcu 2022 roku Jarosław Brejza został pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski "za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce".

Głosowanie w sprawie nadania nazwy zaplanowano podczas najbliższej sesji, 29 sierpnia.