- Mimo rządowej narracji o świetnych wynikach samorządowych budżetów, przyszłość rysuje się mgliście. Weszły w życie kolejne negatywne dla finansów JST zmiany w systemie podatkowym, inflacja się rozpędza, rośnie niepewność absorbcji środków unijnych - zauważają autorzy rankingu. Poniżej wyniki, a z całym raportem można zapoznać się tutaj.

Miasto Inowrocław

Miejsce 121 to nieznaczny spadek względem ubiegłego roku. Całkowita liczba pozycji wśród miast powiatowych to 267, co oznacza, że nasze miasto plasuje się w środkowej części zestawienia z wynikiem zamożności per capita za 2021 rok 3 736,86 zł. Pierwsze miejsce przypadło miastu Polkowice z wynikiem 7 640,09 zł.

Gmina Inowrocław

Spadek o blisko 100 pozycji względem ubiegłego roku dał gminie ostatecznie miejsce w końcówce drugiej setki (297). W kategorii gmin wiejskich w zestawieniu znalazły się 1 523 jednostki, co oznacza, że gmina Inowrocław wciąż znajduje się w gronie 20% gmin z najwyższym wynikiem. W 2021 roku dochód per capita wyniósł 4 100,14 zł. Najbogatszą gminą okazał się Kleszczów z nieporównywalnie wyższą kwotą - 36 550,58 zł.

Powiat inowrocławski

Pozycja numer 109 oznacza nieznaczny spadek względem ubiegłorocznego zestawienia i bezpieczne miejsce w pierwszej połowie rankingu, w którym sklasyfikowano 314 powiatów. Zamożność per capita za 2021 rok to 1 076,39 zł. Pozycja numer 1 przypadła powiatowi przysuskiemu z liczbą 1 775,54 zł.