Przypomnijmy, że to właśnie w tym miejscu - już po spotkaniu działaczy PiS - doszło do słownych utarczek pomiędzy protestującymi a funkcjonariuszami, a wobec kilku osób użyto gazu łzawiącego. Mieszkańcy byli wściekli, bo odgrodzono im dostęp do polityka na kilkadziesiąt metrów. Najnowsze zawiadomienie dotyczy właśnie zajęcia tego terenu przez policję.

- Mając poważne wątpliwości co do tego, czy część miasta może zostać zajęta i odgrodzona przez funkcjonariuszy tylko dlatego, że Inowrocław odwiedza Poseł PiS - 27 czerwca zwróciłem się do Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu z pytaniami - mówi Patryk Kaźmierczak, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej.

Jak wynika z odpowiedzi komendanta policji, parking przy ul. Kilińskiego "w trakcie wizyty był dostępny i mieszkańcy mogli z niego korzystać, a funkcjonariusze dostępu takiego nie utrudniali" (...) oraz "przedmiotowy plac zabaw w czasie wizyty był dostępny dla mieszkańców Inowrocławia, a funkcjonariusze nie utrudniali dostępu do niego".

- Sytuacja, której byłem osobiście świadkiem w dniu 26 czerwca przeczy tym słowom oraz potwierdza, że grupa zamaskowanych funkcjonariuszy Policji, prawdopodobnie z pozainowrocławskich oddziałów policji - ogrodziła część parkingu i plac zabaw przy ulicy Kilińskiego w trakcie wizyty prezesa PiS, uniemożliwiając dostęp do tych miejsc mieszkańcom Inowrocławia - dodaje radny i pokazuje niepublikowane wcześniej nagranie.

Przedstawia ono zamaskowanego funkcjonariusza, który uniemożliwił mu wejście na teren parkingu oraz placu zabaw z uwagi na fakt, że "w tej chwili policjanci zabezpieczają ten teren".

- Z publicznie dostępnych informacji wynika, że nikt nie występował o zgodę na zajęcie terenu parkingu i placu zabaw zarówno do właściciela jak i zarządcy parkingu. Okoliczności te wskazują jednoznacznie, że należy podjąć działania zmierzające do zbadania czy nie doszło do przekroczenia uprawnień, o których mowa w art. 231 Kodeksu karnego - wskazuje Patryk Kaźmierczak. Wczoraj złożył do Prokuratury Rejonowej w Inowrocławiu zawiadomienie wraz z nagraniem.