O propozycji Stowarzyszenia "Nie dla spalarni w Inowrocławiu", pisaliśmy 8 lipca. Jej władze zaproponowały zorganizowanie spotkania w urzędzie miasta, w którym mieliby wziąć udział radni, członkowie komisji uzdrowiskowej, delegacje stowarzyszeń "Nie dla spalarni w Inowrocławiu" i "STOP spalarni w Inowrocławiu", a także sygnatariusze pisma związków zawodowych Ciech.

Poniżej odpowiedź Ewy Kempskiej, przewodniczącej komisji uzdrowiskowej na tę propozycję.

Odpowiadając na pismo z dnia 8 lipca 2022 r. uprzejmie informujemy, że spotkania ze środowiskami zainteresowanymi przedmiotową sprawą miały już miejsce w dniach 28 marca 2022 r. oraz 12 maja 2022 r.

Ponadto członkowie Komisji Uzdrowiskowej spotkali się z przedstawicielami "Stowarzyszenia NIE dla Spalarni w Inowrocławiu" w dniu 21 czerwca 2022 r. zapoznając się ze stanowiskiem Stowarzyszenia w przedmiocie planów budowy Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów na terenie zakładów Ciech Soda Polska S.A.

Członkowie Komisji podkreślili, iż podobnie jak zdecydowana większość radnych są przeciwni budowie jakiejkolwiek inwestycji na terenie Inowrocławia, która mogłaby szkodliwie wpływać na zdrowie mieszkańców i środowisko oraz zwrócili uwagę, że obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru wyklucza możliwość powstawania takich obiektów.

Dlatego w obecnej chwili Komisja nie dostrzega potrzeby podejmowania inicjatywy zorganizowania na terenie Urzędu Miasta kolejnego spotkania w tej samej sprawie.


Planowana lokalizacja inwestycji i najbliższe otoczenie: