Kiedy potrzebne jest pełnomocnictwo do reprezentowania właściciela nieruchomości?
Pełnomocnictwo do reprezentowania właściciela nieruchomości, którego wzór można pobrać ze strony https://jakwyjsczdlugow.pl/pelnomocnictwo-do-reprezentowania-wlasciciela-nieruchomosci-doc-pdf-wzor/ - jest potrzebne wtedy, gdy właściciel nie może lub nie che osobiście zajmować się sprawami, które jej dotyczą.
Może to wynikać zarówno z jego nieobecności (np. wyjazdu za granicę), czy podjęciu decyzji o powierzeniu zarządzania nieruchomością wyspecjalizowanemu podmiotowi.
W tym drugim przypadku najczęściej chodzi o sytuację, w której osoba posiada nieruchomości na wynajem, a zarządzanie nimi zleca profesjonalistom, co ma na celu nie tylko oszczędność czasu, ale również maksymalizację zysków.

Jakie są rodzaje pełnomocnictw?

Warto mieć świadomość, że pełnomocnictwo do reprezentowania właściciela nieruchomości może przyjąć różną formę, co jest uzależnione od jego zakresu. W związku z tym wyróżnia się:

  1. Pełnomocnictwo ogólne, które może być wykorzystane w przypadku upoważnienia do wykonywania czynności zwykłego zarządu. Przykładem może być między innymi wspomniany już wynajem nieruchomości, czyli znalezienie najemcy i zawarcie z nim umowy najmu;
  2. Pełnomocnictwo rodzajowe, które znajduje zastosowanie w przypadku czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu. Upoważnia ono do wykonywania czynności określonego rodzaju;
  3. Pełnomocnictwo szczególne, które stanowi upoważnienie osoby fizycznej do dokonania określonej czynności, którą może być między innymi sprzedaż lub zakup nieruchomości (czynność jednorazowa).

Kto może zostać upoważniony do reprezentowania właściciela nieruchomości?

Pełnomocnikiem właściciela nieruchomości może być każda osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Z reguły jest to członek rodziny lub przedstawiciel firmy, która profesjonalnie zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami. Ważne jest to, by pełnomocnictwo wskazywało konkretną osobę, którą można jednoznacznie zidentyfikować.
W związku z tym pełnomocnictwo musi zawierać nie tylko imię i nazwisko pełnomocnika, ale również jego numer PESEL. Warto również pamiętać, że mimo iż pełnomocnictwo nie zawsze musi mieć formę pisemną, to bezpieczniej jest ją zastosować. Wynika to z faktu, że pełnomocnictwo ogólne jest ważne wyłącznie w formie pisemnej.
Co więcej, jeśli dla ważności czynności prawnej, której dotyczy pełnomocnictwo, potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności musi zostać udzielone w tej samej formie.
Podsumowując, należy stwierdzić, że upoważnienie do reprezentowania właściciela nieruchomości to rozwiązanie, które sprawdza się w wielu sytuacjach. Sporządzając je, należy pamiętać o spełnieniu określonych wymogów przez tego typu dokument, w związku z czym warto skorzystać ze wspomnianego gotowego już wzoru.