W szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Inowrocławski absolwentami zostały 1002 osoby, w tym 528 osób to absolwenci liceów 528, a 474 techników. Do matury przystąpiło 944 z nich oraz 35 abiturientów liceum dla dorosłych z CKU czyli popularnego "Żeroma".

- Do tej pory egzaminy nie sprawiły większego problemu zdającym. Po skończonej pracy z arkuszami dało się usłyszeć, że maturzyści są mile zaskoczeni i że ich strach był na wyrost. Spora część młodzieży oddawała rezultaty swojej pracy przed upływem czasu przeznaczonego na część egzaminu - informuje dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Logistycznych Artur Nalewajski.

matura1

W inowrocławskiej "Konopie" zmieniono nieco koncepcję. To ukłon w stronę 137 zdających egzamin w tej szkole uczniów.

- Dbając o komfort pracy naszych uczniów, zrezygnowaliśmy z pisania matury w sali gimnastycznej i postawiliśmy na małe sale, w których dźwięk w czasie matury z języka obcego nowożytnego był dobrze słyszalny w każdym miejscu. Jeśli chodzi o poziom trudności arkuszy maturalnych, to maturzyści oceniają je różnie w zależności od profilu klasy, którą kończyli. Uczniowie są zgodni, co do jednego, że największy stres przeżywali przed egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym - mówi dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej Maria Żukowska.

Obecnie trwają egzaminy z wybranych przedmiotów dodatkowych. Jeśli chodzi o wybierane najczęściej przez uczniów liceów są to: język angielski (388), język polski (190), matematyka (132) biologia (126), wiedza o społeczeństwie (115) i chemia (91). W przypadku uczniów techników najczęściej wybierane rozszerzenia to język angielski (226), geografia (109), matematyka (71) oraz biologia (51).

- To poważny, może najpoważniejszy egzamin dojrzałości życiowej. Życzę powodzenia, lekkiego pióra i dobrej pamięci. Wierzę, że poradzicie sobie, spędzicie dobrze wakacje, a następnie wybierzecie kolejną drogę życiową – mówi Starosta Inowrocławski Wiesława Pawłowska.

Egzaminy maturalne zakończą się 23 maja.