W ostatnim czasie mówi się o planach połączenia Szpitali Uniwersyteckich im. dra Antoniego Jurasza i im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy. W trakcie konferencji prasowej poseł Magdalena Łośko zwróciła uwagę na pojawiające się nieoficjalne informacje dotyczące ewentualnych skutków takiej decyzji - tj. ograniczenie łóżek szpitalnych oraz liczby poradni specjalistycznych, przy jednoczesnym ograniczeniu kadry naukowej. Zdaniem posłanki tego typu decyzje mogą zaszkodzić zarówno pacjentom, jak i również placówkom uniwersyteckim.

Magdalena Łośko zwróciła się do prezesa Narodowego Narodowego Funduszu Zdrowia z interwencją poselską, zaś do Ministra Zdrowia (wspólnie z pozostałymi posłami KO reprezentującymi nasz region) z interpelacją w sprawie uwzględnienia realnych kosztów świadczonych usług medycznych w szpitalach przy refundacji świadczeń medycznych.

Jak podkreśla parlamentarzystka, wiele raportów, specjalistów, organy założycielskie i organy właścicielskie placówek szpitalnych w całej Polsce jasno wskazują, że przy obecnej wycenie świadczeń wiele szpitali będzie popadać w spiralę zadłużenia, wskazując jako główną przyczynę niedoszacowanie kosztów refundacji świadczeń medycznych. Poseł, podobnie jak Polska Federacja Szpitali - apeluje o urealnienie wyceny usług procedur medycznych. Jednocześnie zwraca uwagę na fakt, że pozwoli to zatrzymać restrukturyzację szpitali uniwersyteckich - placówek, które oferują pacjentom wysokospecjalistyczne świadczenia.

Na początku kwietnia NFZ ogłosił, że wydatki na leczenie wzrastają o 4,5% - jednak zdaniem poseł Magdalena Łośko, NFZ i rząd słowem nie wspomnieli o tym, że podnosząc o 4,5% wydatki na leczenie jednocześnie zabrano dotychczasowe dodatkowe 3%, które przysługiwało szpitalom w trakcie pandemii. W efekcie wydatki na służbę zdrowia zwiększyły się jedynie o 1,5% w obliczu rosnących cen energii, paliw, gazu, usług i towarów.

- Jedynym systemowym rozwiązaniem, które przyczyni się do poprawy sytuacji finansowej placówek w całej Polsce jest podjęcie pilnych działań zmierzających do wprowadzenia wzrostu wycen procedur medycznych - które uwzględnią realne koszty świadczonych usług medycznych w szpitalach." - podkreśla Magdalena Łośko.