Wzdłuż ulicy Górniczej powstaje ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 4,5 i długości niespełna 300 metrów. Piesi będą chodzić po nawierzchni z kostki brukowej, a rowerzyści jeździć po nawierzchni bitumicznej. Koszt prac to ponad 200 tys. złotych. Dwa kolejne odcinki ścieżek rowerowych, za podobną kwotę, powstają również w okolicach ul. Staropoznańskiej. Ich łączna długość to ponad pół kilometra.

Już w grudniu ścieżki rowerowe i chodniki oddano do użytku w rejonie ul. Błażka. Tam z uwagi na warunki atmosferyczne do zrobienia zostało jeszcze urządzenie terenów zielonych, oznakowanie poziome oraz instalacja 8 koszy na śmieci i 10 ławek.