Od 2018 roku, kiedy w całym kraju obniżono samorządowcom uposażenia, prezydent Inowrocławia zarabiał 10940 zł. W tym roku sejm na wniosek grupy posłów podjął decyzję o podwyżkach zarobków m.in. prezydenta RP i przedstawicieli władzy samorządowej. Wyższe diety otrzymują też m.in. posłowie i senatorowie.

- Rada Miejska Inowrocławia ma obowiązek ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Inowrocławia zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych - wyjaśnia w uzasadnieniu do projektu uchwały przewodniczący rady Tomasz Marcinkowski.

Na miesięczne wynagrodzenie prezydenta Inowrocławia wysokości 20640 zł brutto składać się mają:

  • wynagrodzenie zasadnicze 10770 zł
  • dodatek funkcyjny 3450 zł
  • dodatek specjalny (w wysokości 30% powyższych)
  • dodatek za wieloletnią pracę (20% wynagrodzenia zasadniczego)

Ostateczną decyzję podejmą radni na najbliższej, poniedziałkowej sesji. Zdecydują oni też o podwyżkach dla siebie, również spowodowanych zmianami w prawie. Do tematu wrócimy.