W tym roku na działania z zakresu pomocy społecznej m.in. na bank żywności, schronisko dla bezdomnych Urząd Miasta Inowrocławia przeznaczył blisko 340 tys. zł. W październiku Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Inowrocławskie otrzymało dodatkową dotację 35 tys. zł z budżetu miasta na prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych na terenie Inowrocławia.

W schronisku dla bezdomnych przy ul. Jacewskiej 118 przygotowane jest 68 miejsc noclegowych. Przy siedzibie schroniska dla bezdomnych, od poniedziałku do soboty, w samo południe można otrzymać bezpłatne gorące posiłki wydawane na wynos, z których korzystają osoby kierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Do końca grudnia osoby bezdomne mogąkorzystać z mobilnego punktu wydawania żywności, środków higieniczno-sanitarnychi odzieży. Obecnie z akcji korzysta dziennie około 70 osób.Bus kursuje przez 7 dni w tygodniu w godzinach 12:00-15:00 i zatrzymuje się w trzech punktach Inowrocławia, tj.:
godz. 12:00 - plac przy kościele Św. Krzyża,
godz. 13:00 - pętla autobusowa na osiedlu Piastowskim,
godz. 14:00 - ul. Magazynowa - przejście podziemne.

Zobacz też: Plan naprawczy szpitala pomoże mu wyjść z długów?

- Apelujemy, abynie być obojętnym wobec osób bez dachu nad głową. Pojawiają się pierwsze przymrozki. Inowrocławska Straż Miejska prowadzi regularne kontrole tych miejsc, w których mogą przebywać osoby bezdomne. Funkcjonariuszeod 1 października br. otrzymali572 zgłoszenia, a 49 z nich dotyczyłoosób bezdomnych. Widząc osobę, która potrzebuje pomocy, należy zadzwonić na numer alarmowy Straży Miejskiej:986. Jeden telefon może komuś uratować życie - informuje inowrocławski ratusz