PWiK przypomina o obowiązku odpowiedniego zabezpieczenia instalacji i urządzeń wodno-kanalizacyjnych przed zamarzaniem, wykonania izolacji cieplnej wodomierzy umożliwiającej odczyt ich wskazań oraz odwodnienia, oczyszczenia i izolacji studzienek wodomierzowych.

- Niewykonanie wymienionych zabezpieczeń może być przyczyną przerw w dostawie wody - przypomina PWiK w Inowrocławiu.

Wszystkie zgłoszenia o awariach i zakłóceniach w dostawie wody można zgłaszać pod numerem tel. 52 357 40 71.