Urząd Miejski w Kruszwicy zwrócił się ostatnio do lokalnej społeczności z prośbą o propozycję nazwy dla ronda w Kobylnikach, którego budowa niedługo zostanie zakończona. Na odzew odpowiedziało właśnie Nadgoplańskie Towarzystwo Historyczne.

- Rondo powinno stanowić pod względem nazewnictwa swoistą wizytówkę miejscowości oraz - o ile to możliwe - podkreślać wielką rolę osób, które ją tworzyły - uważa stowarzyszenie, które złożyło propozycję uhonorowania w ten sposób Henryka Makowskiego.

Zobacz też: Piknik generalski i wystawa. Pamięci gen. Sikorskiego

Henryk Makowski znany jest przede wszystkim jako twórca Kujawskiej Wytwórni Win, był także działaczem społecznym, radnym i filantropem, wspierającym lokalne inwestycje i pomagającym kruszwiczanom w czasie II wojny światowej.

kobylniki

Wcześniej do Rady Miejskiej w Kruszwicy wpłynęła propozycja nazwania ronda imieniem Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego.