Wśród powiatowych radnych, którzy znaleźli się w radzie muzeum, są Marek Szubarga, Wojciech Klimaszewski oraz Edmund Mikołajczak. Ich kandydatury poparli wszyscy radni obecni podczas sesji.

Sześć miejsc w radzie muzeum przypadły osobom, których kandydatury zapropoznowały różne stowarzyszenia i organizacje związane z kulturą w powiecie inowrocławskim.

Poparcie Rady Powiatu Inowrocławskiego uzyskali: dr Marcin Danielewski - pracownik naukowy w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, archeolog i historyk, prof. Tomasz Łaszkiewicz, prezes inowrocławskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, autor około 100 publikacji poświęconych dziejom Kujaw i Pomorza, Bożena Olszewska, kierownik Działu Sztuki i Estetyki Muzeum Etnograficznego w Toruniu, etnolog, Waldemar Wąśniewski, wielokrotnie wyróżniany pedagog i historyk, dr Lidia Wakuluk, wieloletnia kierownik Archiwum Państwowego - oddział w Inowrocławiu oraz Przemysław Bohonos, członek Nadgoplańskiego Towarzystwa Historycznego.