Mobilny punkt spisowy stanie tam w godzinach 9-12, a zainteresowani powinni mieć ze sobą numery PESEL domowników. Codziennie spisywać można się również w inowrocławskiej siedzibie Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy w hali widowiskowo-sportowej w Inowrocławiu.

Za odmowę udziału w spisie grozi kara do 5 tys. zł, a podanie nieprawdziwych informacji może skutkować nawet 2 latami w więzieniu.