Spotkania będą polegały na przeprowadzeniu zajęć warsztatowych, prowadzonych przez rzemieślników reprezentujących różne dziedziny sztuki ludowej. Słomkarstwo, kwiatowe ozdoby z bibuły, rzeźba ludowa to są tradycyjne dla Kujaw ludowe rzemiosła. Obecnie można uznać je za ginące z powodu zanikania znaczenia czeladnictwa dla kontynuowania danej tradycji.

Projekt "Słomką w kulturę" będzie prowadzony w murach muzeum przy ul. Solankowej z udziałem twórców ludowych: Wandy Okupskiej, Aleksandry Zawadzkiej i Krzysztofa Zawadzkiego.

Pierwsze warsztaty dla dzieci i dorosłych ruszają w sobotę, 25 września. Tego dnia o godz. 11.00 i 13.00 muzeum zaprasza na zajęcia słomkarstwa i kwiatowych ozdób z bibuły. O 11.00 dodatkowo dla osób od 15 roku życia zajęcia z rzeźby ludowej. Liczba miejsc jest ograniczona. Kontakt w muzeum pod numerem tel.: 52 357-58-73.