Tegoroczna kwalifikacja wojskowa w naszym regionie potrwa od 11 lutego do 23 marca. Na badaniach muszą stawić się głównie mężczyźni urodzeni w 2000 r. oraz ci urodzeni w latach 1995-1999, którzy nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do służby wojskowej.

W kwalifikacji wojskowej wezmą udział także kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych uczelni lub kierunków.

- W kwalifikacji wojskowej w powiecie inowrocławskim weźmie udział 766 mężczyzn z rocznika podstawowego, 151 z rocznika starszego oraz 25 kobiet - informuje kpt. Mariusz Górzyński z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Inowrocławiu. I dodaje: - Celem przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej jest orzeczenie kategorii zdrowia (zdolności zdrowotnej do pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie wojny i pokoju) założenia ewidencji wojskowej, wydania wojskowego dokumentu tożsamości (książeczki wojskowej) oraz promocji różnych form służby wojskowej.

Przypomnijmy, że osoby stawiające do kwalifikacji wojskowej zmuszą zabrać ze sobą wszystkie dokumenty, które określone są w wezwaniu i przedstawiają je:

Wójtowi lub Burmistrzowi (Prezydentowi miasta):

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe.

Powiatowej Komisji Lekarskiej:

  • posiadaną dokumentację medyczną,w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień:

  • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
  • potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.