Spółka CIECH Soda Polska został partnerem projektu artystycznego o charakterze edukacyjno-charytatywnym pod nazwą „Muzeum i Przyjaciele dla zwierząt – Ekologiczny Powiat Inowrocławski”, organizowanego przez Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Jego celem jest budowa świadomości, zwłaszcza wśród najmłodszych, na temat potrzeby pomocy bezdomnym zwierzętom oraz udzielenie wsparcia finansowego miejscowemu schronisku.

Akcja zwraca uwagę na problem bezdomności zwierząt i kształtuje wrażliwość na sztukę. Projekt został podzielony na trzy etapy angażujące różne grupy wiekowe. Wśród wielu ciekawych atrakcji dla najmłodszych są m.in. warsztaty artystyczno-edukacyjne oraz spotkania z weterynarzami, hodowcami, dogoterapeutami i inowrocławską policją. Ich celem będzie przede wszystkim wzbudzanie empatii wśród najmłodszych i uświadamianie im w jaki sposób należy opiekować się zwierzętami.

Z kolei prace plastyczne wykonane w trakcie pleneru malarskiego w lokalnym schronisku, z udziałem regionalnych artystów, zostaną zaprezentowane podczas wystawy w Muzeum im. Jana Kasprowicza na początku września, a następnie przekazane do licytacji 4 października, w Światowy Dzień Zwierząt. Zebrane pieniądze zostaną przekazane na rzecz schroniska, a organizatorzy akcji liczą też na promocję i pomoc dla schroniska ze strony społeczeństwa w zakresie finansowo–wolontaryjnym.

- Wsparcie inowrocławskiego projektu „Muzeum i Przyjaciele dla zwierząt – Ekologiczny Powiat Inowrocławski” to kolejna akcja, którą realizujemy w ramach współpracy z lokalną społecznością. Idea cyklu jest niezwykle cenna – wspiera kreatywność i jednocześnie kształtuje pozytywne postawy społeczne. Cieszymy się, że możemy zaangażować się w tak szlachetną akcję – mówi Jarosław Ptaszyński, Prezes Zarządu CIECH Soda Polska.

- Wspólna akcja Przyjaciół skupionych wokół naszego muzeum, dzieci, artystów i sąsiadów z mątewskiego Ciechu, budzi wrażliwość i empatię. Wspólnie, bawiąc się i tworząc, pomagamy najsłabszym - dodaje Marcin Woźniak, dyrektor Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.